OM ELBILSBILISTEN


Vi lever som vi lär, därför kör vi elbil.

ELBILSBILISTEN SVERIGE AB


Bolaget startade sin verksamhet 2016. Det var Örebroaren Andreas Holmstedt som tidigt såg en ny marknad växa fram i takt med att elbilen blev allt vanligare, och att kraven på laddkapacitet för det växande antalet elbilar skulle öka.

Bolaget har haft en god tillväxt och 2018 bildades dotterbolaget Easycharging AB som marknadsför både solcellspaneler och elbils-

laddare. Kompetens och kvalitet, god service och närhet till kund-

erna är de ledord som utgör basen för den snabba tillväxt bolagen haft.

Det var också avgörande när Elbilsbilisten AB 2017 i hård konkurrens fick uppdraget att etablera en laddpark för 63 elbilar vid kontorskomplexet MyOffice i Örebro. Det är fortfarande en av, om inte den största enskilda laddparken för elbilar som byggts i landet.


Bolagen representerar ett par av Europas ledande tillverkare av elbilsladdare och offererar elbilsladdning i allt från 3,7 kW AC-laddning till 350 kW DC-laddning.

Vad är AC respektive DC laddning:

AC laddare är en laddare som laddar med växelström in i bilen egen laddare där den omvandlas till likström för att ladda batterierna.

AC laddare används för hemmaladdning s.k. långsamladdning, men kan vid 22kW och användas som semisnabb laddare.


DC laddare laddar direkt med likström in i bilens batterier. DC laddare är s.k. snabbladdare eller supercharger.

Installationer och uppgradering av el görs

självfallet av behörig personal.

Vi finns alltid nära kunden, och Du kommer

aldrig att höra, vad god och dröj, Du placeras

i kö, väntetiden är ....

Tillsammans sitter vi ner och planerar för Just Ditt projekt..

Vår kompetens och tillgänglighet är Din trygghet.